certificering

K. van der Spijk is GlobalGap gecertificeerd. GlobalGap staat voor de eisen die in mondiaal verband aan land- en tuinbouwbedrijven worden gesteld i.v.m. voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.
Om aan de wensen en eisen van de consument naar meer voedselveiligheid van land- en tuinbouwproducten tegemoet te komen, hebben 26 Europese supermarktorganisaties in 1997 het initiatief genomen om de voorwaarden die zij naar hun leveranciers van verse producten toe hanteren, op elkaar af te stemmen. Daartoe werd het zogenaamde GlobalGap-protocol opgesteld.
Dit protocol creëert het kader voor de goede agrarische praktijk (GAP) op het bedrijfsniveau. Het bepaalt de minimumnormen waaraan de productie moet voldoen om te worden aanvaard door de grootwarenhuizen.

 

Start typing and press Enter to search